Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

0978 468b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball

January 07 2018

4304 7b0e
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viainvincible invincible
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viaultraviolet ultraviolet
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaultraviolet ultraviolet
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 01 2017

7182 719f 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viacytaty cytaty

July 24 2017

5179 16c4
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaCannonball Cannonball
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCannonball Cannonball
Nigdy nie dostrzegamy tego, co oczywiste, dopóki nie uderzy nas prosto w twarz.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Kochał ją. Tak jak się kocha po raz pierwszy i po raz ostatni. Tak jak się kocha tylko raz.
— Agata Czykierda-Grabowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl